Oikos. La casa sostenible.

Oikos és un projecte de gamificació que té per objectiu el disseny i la construcció d’una maqueta d’un habitatge sostenible. Cada alumne adoptarà un rol aleatori que consistirà en un nom, una professió, un lloc de treball dins la geografia catalana, un sou mensual i potser alguna altra característica personal rellevant. Tenint en compte aquest rol, els alumnes podran optar per formar parelles amb altres alumnes o per constituir una família monoparental i treballar sols amb les dificultats de tota mena que això comporta.

Un cop formats, d’aquesta manera, els grups de treball, començarà l’aventura de planificar el seu habitatge. Caldrà escollir un terreny d’entre l’oferta disponible, valorar els materials de construcció que s’utilitzaran, elaborar planells i simulacions 3D, calcular costos econòmics, triar una hipoteca i determinar també la petjada ecològica de l’habitatge. Finalment, un cop enllestida la memòria del projecte, caldrà construir la maqueta de l’habitatge a escala per fer-ne una presentació pública.

Oikos va néixer com un projecte de l’àmbit de la Biologia però s’ha convertit actualment i des de ja fa uns anys en un projecte transversal del que participen un bon grapat de matèries i que apliquem com un Treball de Síntesi a 1r d’ESO a final de curs. Hem recollit tots els materials del projecte en una pàgina web, que them enllaçat més avall.

Característiques

  • Matèria: Transversal (Biologia, Socials, Matemàtiques, Tecnologia, Llengua, Visual i Plàstica)
  • Nivell: 1r o 2n d’ESO
  • Organització: individual o per parelles
  • Temporització: 50 hores

Materials

*Recordeu que els materials d’aquest projecte estan disponible gratuïtament amb finalitats educatives, però en cap cas s’autoritza el seu ús amb una finalitat lucrativa.