Què necessites?

  • Caixes de cartró. Poden ser grans o petites, tipus caixa de sabates o capsa de xarop o de pastilles. Qualsevol caixa que tingueu per casa i no us faci falta.

Què farem?

  • Aplanar-la i tornar-la a construir. És a dir, retallarem les arestes que calguin per poder-la posar plana sobre una taula o a terra

Com ho farem? Retallant amb tisores només les arestes que calgui per aplanar-la. Deixeu que siguin ells els que decideixin quines cal retallar.

  • Quan ja la puguin posar plana podeu suggerir que la pintin només per dintre o només per fora, o d’un color diferent per dintre i per fora…abans de tornar-la a montar enganxant les arestes, de nou, amb cinta adhesiva.
  • Si voleu, en lloc de pintar poden enganxar adhesius, paper, cintes…

Per què és interessant aquesta activitat?

És una manera d’ajudar a prendre consciència de la transformació d’una figura de tres dimensions, en una superfície plana, i més tard tornar a construir el volum. I es fa posant l’atenció en les arestes i els vèrtex on es concentra l’atenció al retallar. Si es pinta es ressalta la superfície i si es fa en dos colors es posa l’accent en la superfície interna i l’externa.