MATERIAL

Un paper o cartolina, peces de lego o de fusta, animals de joguina…

DESCRIPCIÓ

Quan faci sol, aprofita per sortir al terrat o al balcó. Posa les peces dretes, d’esquena al sol, i descobriràs la seva ombra. A continuació, pots resseguir cada ombra d’un color diferent.