Escriurem paraules!

Necessitaràs:  una foto d’un animal o d’un objecte, lletres majúscules o “de pal” i pissarra o paper.

Retalla  la imatge que has trobat i col·loca les lletres que formen la paraula amb l’ordre correcte i de forma vertical. Després, pots jugar a escriure altres paraules que comencin per cada una de les lletres que la confegeixen.

Aquí tens uns quants exemples:

SOM-HI!!!