PETITS REPTES DEL LAB 0-6 DE MANRESA. “El Lab a casa”

Dues boles de plastilina aproximadament iguals que una sura i l’altra no. Les pots fer tu? Si no tens plastilina, pots provar amb qualsevol material modelable: fang, pasta de sal… però alerta amb els canvis en contacte amb l’aigua! ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
– Pots aconseguir que un tap de suro s’enfonsi? I que una clau metàl·lica suri? Com ho fas? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
– És important aprofitar situacions quotidianes, com l’estona de rentar els plats per a  fer sorgir preguntes i curiositats: com pot ser que la cullera de fusta suri i la cullera de metall no suri? Un plat sura o no sura? ⠀