Què necessitem?
Envasos que tinguem per casa, de mides i formes diferents,

Què farem?
Preguntem si sabem quanta aigua hi cap, i deixem que comprovin i ordenin els diversos envasos per la seva capacitat.

Com ho farem?

Deixant que siguin ells mateixos els que proposin maneres de fer-ho i rectifiquin si no els va prou bé.

Es tracta d’escollir un dels envasos i fer-lo servir de mida. Si el van omplint d’aigu,a l’aboquen dins d’un envàs i compten quantes vegades ho han fet, ho podran comparar amb els altres

El més probable és que no ho facin a la primera i s’adonin, a mesura que ho proven, del què haurien de tenir en compte.

Jugar amb aigua és agradable i en un primer moment és possible que necessitin fer-ho. quan es posin a respondre la pregunta s’hauran d’organitzar.

Coses que acostumen a passar són que trien un envàs que serveixi com a mesura i…

  • no preveuen que potser no hi cap un número exacte de vegades.
  • o bé veuen que els cal un embut per passar l’aigua a segons quins envasos.
  • no anoten el nombre de mesures han cabut en un dels envasos i no poden fer la comparació.
  • es sorprenen al veure que hi ha diferències de capacitat entre envasos molt semblants.
  • no poden veure el contingut en envasos com ara els tetra briks.

Perquè és interessant que ho facin?

  • La capacitat és una magnitud difícil de captar. En aquest cas l’aigua, pren la forma de l’envàs i fàcilment porta a confusions. Experimentar les equivalències o no entre envasos que ens semblen diferents és un joc, i alhora és important per conèixer aquesta mesura.
  • Del litre tots n’han sentit parlar. Va bé que el tinguin com a mesura de referència i que en coneguin algunes equivalències. Per exemple que 4 tasses de llet són aproximadament un litre, i val la pena que ho comprovin per assegurar-se’n.