Gemma Elias
School Manager
Directora
Mariona Argemí
School Manager
Cap d’Estudis d’Educació Primària
Montse Torrella
School Manager
Cap d‘Estudis d’Educació Infantil
Pol Julià
School Manager
Cap d’Estudis de Batxillerat
Teresa Puig
School Manager
Cap d’Estudis d’ESO
Assistent Virtual
Contacta
Visita Virtual