ShippeGEN

ShippeGEN és una activitat “gestada” en temps de confinament, però que de ben segur faré servir d’ara en endavant a cada curs de Biologia de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat, on es treballen les lleis de l’herència i els conceptes bàsics de la genètica mendeliana.

L’activitat té l’aspecte d’una Xarxa Social, on els alumnes s’han de registrar i adopten inicialment el seu perfil real (nom i cognoms i sexe biològic). Des d’aquest moment, el seu objectiu és aparellar-se amb altres companys del sexe biològic oposat per tal de tenir un màxim de deu descendents. A partir de l’estudi dels fenotips d’aquesta descendència pel que fa a algunes malalties genètiques (daltonisme, albinisme, Huntington…) els alumnes han d’esbrinar el seu propi genotip pels gens causants d’aquestes malalties i descobrir el patró d’herència que segueixen aquests gens (autosòmic, lligat al sexe, holàndric…).

La setmana següent els alumnes adoptaran, a l’atzar, el perfil d’algun dels seus fills o filles i hauran de fer el mateix: deduir els seus genotips a partir de la informació de la descendència i de l’ascendència (pares i avis). L’activitat és perllonga durant 4 generacions (4 setmanes) i, en cadascuna de les generacions, s’afegeixen noves malalties genètiques per a l’estudi de la seva herència.

Cada setmana els alumnes poden veure els encerts i els errors que van cometre a l’hora de definir els genotips de la generació anterior, així com també poden consultar una sèrie de vídeos que expliquen els conceptes de genètica mendeliana que són necessaris per poder realitzar amb èxit l’activitat. Al mateix temps que esbrinen genotips, els alumnes han d’anar elaborant un “pedigree familiar” que penjaran quan assoleixin la quarta i darrera generació de l’activitat.

El cert és que el ShippeGEN, com deia, ha vingut en confinament per quedar-se com una més en la bateria d’activitats que ja proposo habitualment per treballar l’herència, tant a 4t d’ESO com a 2n de Batxillerat. L’experiència ha estat molt profitosa.

Característiques

  • Matèria: Biologia i Geologia
  • Nivell: 4t d’ESO i 2n de BATX
  • Organització: individual
  • Temporització: 1 hora setmanal (durant 4 setmanes)

Materials