Contacta
Visita Virtual
Assistent Virtual

PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2021-2022

Del 13 al 22 de Maig

La preinscripció a batxillerat es pot fer durant tot l’any.

La informació relativa a les preinscripcions del curs 2022-23 s’actualitzarà d’acord amb el calendari del Departament d’Ensenayment.

Et donem tota la informació relativa a les preinscripcions.

Número de desempat:

Infantil (2n cicle) i primària: 69.448

ESO: 40.900

CRITERIS DE BAREMACIÓ

CRITERIS GENERALS
Proximitat del domicili habitual 30 punts
Proximitat del lloc de treball 20 punts
Domicili dintre del Municipi, però no àrea d’ influencia 10 punts
Renda anual beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció 10 punts
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare o germans 10 punts
CRITERIS COMPLEMENTARIS
Família nombrosa o monoparental 15 punts

ZONA D'INFLUÈNCIA

Zones d’influència: 1, 2A i 4A

Encara tens algun dubte?

Cap problema! Parlem-ne!