Contacta
Visita Virtual
Assistent Virtual

QUÈ FEM A  

Selecciona l’etapa que t’interessa:

Facilitem el pas a l’escola. Volem que els infants estiguin a gust al nou entorn.

Començar l’escola a P3 és un esdeveniment important tant pels infants  com per les seves famílies. Hi ha nens i nenes que han viscut l’experiència d’haver anat a la llar d’infants, en canvi,  n’hi ha d’altres que s’incorporen a l’àmbit escolar per primera vegada.  Tots ells descobriran un espai nou, amb nous adults i amb altres infants amb qui compartiran moltes vivències ben aviat.

Per a moltes famílies, aquesta nova etapa suposa un seguit d’emocions i sentiments  que des de l’escola acollim amb respecte i confiança, ja que constitueixen l’inici d’un llarg període d’escolarització que volem que sigui viscut de forma positiva.

Per això,  oferim un seguit de propostes amb l’objectiu de crear un clima acollidor que faciliti la construcció del vincle amb les famílies i els seus infants:

  • A finals de juny es fa una primera reunió amb les famílies i les tutores on l’equip directiu i les tutores donen la benvinguda a les famílies. En aquesta trobada, també, es resolen aspectes pràctics i s’explica a quin grup anirà el nen o nena i qui portarà la tutoria de cada grup.
  • A principis de setembre, abans de començar el curs escolar, es fa una trobada a l’aula amb la família i la tutora. És un moment tranquil on l’infant coneix la seva mestra i es pot familiaritzar amb el nou espai. D’altra banda, pares i mares es coneixen amb la mestra i comparteixen informació.
  • Abans de començar el curs, totes les famílies i tot l’equip de mestres d’infantil berenem al pati de l’escola i fem una activitat conjunta. D’aquesta manera ens retrobem o coneixem per primera vegada i comencem a establir lligams.
  • Els primers dies de curs, durant el procés de familiarització, reforcem la presència de més mestres o auxiliars a l’aula segons les necessitats de cada grup.

Sabem que perquè el procés d’acollida i familiarització de l’infant sigui positiu és clau la complicitat de la família. La comunicació i la confiança que haurem anat teixint en les diferents trobades ajudaran a les famílies a deixar el seu fill/a a l’aula i acomiadar-se’n amb una actitud tranquil·la i positiva. De mica en mica, els nens i nenes aniran consolidant els lligams amb els companys/es i la resta de mestres i aniran adquirint seguretat. 

Cada infant és diferent i per tant, el període de familiarització també tindrà una durada variable segons com el visqui cadascú. La comprensió, la flexibilitat i el respecte seran la clau per afavorir l’èxit d’aquest procés.

Moments del dia

“Bon dia, com estàs?”

Amb la benvinguda a l’escola  comencem el dia! El professorat rep de bon matí la mainada. Durant el dia passen moltes coses a l’escola, algunes preparades i d’altres inesperades, i  totes són ben rebudes. De totes en surt un bon aprenentatge. 

Junts ens coneixem, experimentem, ens emocionem, creem, aprenem…  i CREIXEM. Qualsevol moment del dia és una oportunitat per aprendre!

En la infantesa el joc és la forma natural i normal d’assolir coneixements i desenvolupar valors i actituds. Amb el joc s’estimulen habilitats, agilitats, destreses i coordinacions psicomotores. A través del joc, l’infant descobreix el seu propi jo i alhora va prenent consciència de l’entorn on viu, dels costums, de la cultura, creant alhora relacions amb el grup a través dels diferents llenguatges: corporal, verbal, musical, plàstic i matemàtic. Un joc que també estimula la creativitat i la imaginació fomentant l’actitud de recerca i d’investigació en cada nen.

A l’escola voldríem contribuir a fer de la infància un període de la vida ple d’estímuls, de curiositat, d’il·lusió, de felicitat. I ens interessen els jocs perquè ens interessen els nens, i tot allò que els pugui ajudar a desenvolupar-se com a persones.

El nostre compromís és aconseguir que infants i joves arribin a ser persones competents. És a dir, persones capaces de mobilitzar totes les seves capacitats, habilitats i coneixements per donar una resposta eficaç a la realitat  que es troben en els diferents àmbits de la seva vida diària en el present i en el futur.  Per aconseguir-ho, partim dels interessos dels nens i nenes i prioritzem els aprenentatges útils i significatius. Proposem situacions d’aprenentatge que necessiten la participació activa dels nens i nenes que incentiven, també, la seva autonomia i recolzen la seva autoestima

Aprenem a tot arreu, a qualsevol espai i en qualsevol moment. L’equip de mestres apreciem les oportunitats  que ens ofereix la vida diària a l’escola per afavorir una riquesa d’aprenentatge.

Aprenem amb els companys.  El joc, els reptes compartits i  la curiositat  són fonamentals per relacionar-se, experimentar, descobrir i comunicar-se.  Un dels valors que promovem és el treball cooperatiu, perquè sabem que junts aprenem més i millor. Entenem l’aula com un espai viu , canviant, obert que construïm entre tots i on hi passen moltes coses. És un bon context per conèixer el món que ens envolta.

No presentem la realitat parcel·lada sinó que des de la interdisciplinarietat que oferim amb el  treball per projectes podem fer un aprenentatge més globalitzat. Motivats per la curiositat i els reptes, provoquem situacions d’aprenentatge que generin processos d’investigació. Promovem la iniciativa, el diàleg i la interpretació de fenòmens que permetin als nens i nenes avançar en el coneixement d’un mateix i de l’entorn. 

Els racons de treball ens permeten donar una atenció més individualitzada a la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de cadascú. A través de l’exploració, la manipulació i l’experimentació els nens i nenes van aprenent a planificar la seva feina i construir activament el seu aprenentatge. Aquesta metodologia permet la sistematització, ja que els nens i nenes poden refer el treball tantes vegades com ho necessitin, guanyant seguretat en ells mateixos i consolidant els objectius del curs.  Ja sigui individualment o en grups reduïts, els infants  realitzen activitats on es potencia l’ús de diferents llenguatges.

Les nostres aules es transformen per fer espais d’aprenentatge. Els infants del cicle decideixen segons els seus interessos a quin espai volen anar i interactuen amb companys d’altres aules i edats. Aquesta pràctica convida nens i nenes a viure un temps d’experiència activa. Explorant les diverses possibilitats de joc i materials poden construir, inventar, imaginar, compartir i emocionar-se  alhora que milloren l’autonomia, la  creativitat i la presa de decisions.  

Per fer possibles aquestes propostes, utilitzarem tots els llenguatges que ens ajudin a EXPRESSAR i INTERPRETAR el món que ens envolta: verbal, musical, computacional, corporal, plàstic i matemàtic, ja que són la nostra eina per construir coneixements.

La majoria d’activitats que realitzem són  manipulatives i vivenciades. Les fitxes de treball que fem  l’equip de mestres són contextualitzades i es fan amb la intenció que l’infant pugui representar el que ha après o practiqui el que està aprenent. 

Perquè la mainada realitzi aquestes descobertes, els mestres gaudim creant aquest context d’aprenentatge, sent propers, acompanyants, guies i protectors.  Els darrers anys fem coeducació i disposem de gairebé un terç de la jornada de la presència de dos mestres a cada aula. Això ens permet una millor atenció a la diversitat de l’alumnat, gaudir d’un ambient relaxat a l’aula  i personalitzar l’aprenentatge. Tots junts treballem en equip i ens emocionem amb els infants.

Donem importància a l’educació emocional des del primer moment. Desenvolupar les habilitats socials i la regulació emocional permet als nens i nenes conèixer-se millor a ells mateixos i als altres, establint vincles d’afecte, de convivència i d’ajuda mútua.  Conèixer les emocions els ajuda a millorar el seu benestar personal i social.

Per això, tot l’equip prioritzem l’acollida de les emocions, que poden aparèixer en qualsevol moment i situació del dia. També acompanyem els infants en la resolució positiva dels conflictes i promovem activitats com l’àlbum de famílies, la capsa de les emocions, el pot dels sentiments, la capsa dels tresors, el conte preferit o el dia especial, que ens permeten treballar aquest àmbit de P3 a P5 i alhora potencien la vinculació emocional entre la família i l’escola. 

Els nens i nenes de primària van arribant a l’escola de ¾ de 9 a les 9 i acaben la jornada del matí a la una del migdia. A la tarda arriben des de ¾ de 3 fins a les 3 i acaben la jornada a les 5 de la tarda. Les sortides, per tal que siguin esglaonades, es van fent des de les 5 menys 5 fins les 5.

A 1r i 2n de primària, les famílies són les que recullen els infants a partir de les 5 menys 5. Els criden per un micro que hi ha al pati i que comunica a les seves aules. Llavors els nens i nenes surten de les seves classes i es troben amb el familiar que l’hagi vingut a buscar. A partir de 3r de primària, els infants pleguen sols però poden esperar-se al pati fins que la família els reculli allà.

Els infants tenen l’horari organitzat amb tres blocs de franges horàries. Al llarg de la setmana treballen tres tipologies d’activitats: Projectes Interdisciplinars, les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques) que requereixen un treball sistemàtic d’alguns aspectes  i a la tercera franja dediquen temps a les especialitats.

Cada dia surten al pati a 2/4 d’onze, temps per poder menjar-se una mica de fruita o algun altre aliment que complementi el que ja han esmorzat a casa. És un moment on els alumnes juguen i desconnecten, descansen, agafen energia i entrenen les habilitats socials.

Per tal d’afavorir la concentració dels nostres infants durant el dia, els plantegem descansos cerebrals al llarg de la jornada; són activitats molt diverses (danses, cants, moviments coordinats, enigmes, massatges, etc.) que els ajuda a recuperar l’atenció, vindria a ser com fer un “refresh” a un navegador.

Al llarg del dia els alumnes de primària treballen en agrupaments diversos; en parell, en petit grup, amb el seu grup cooperatiu i, també, de forma individual. Ell tipus d’objectiu que el docent es planteja i les característiques de l’activitat defineixen l’agrupament.

Per tal de dur a terme totes les pràctiques educatives que fem en aquesta etapa, gaudim de molts recursos humans; hi ha moltes estones de multidocència al llarg de la setmana. Els nens i nenes de Primària de la Tecnos reben un seguiment molt individualitzat, personalitzat i intensiu gràcies a diverses accions; una de les quals consisteix a fer intervenir dos professionals a l’aula. La multidocència ens permet atendre la diversitat d’una forma intensiva, sense necessitat de treure els nens de l’aula.

Per a l’equip docent de la Tecnos, és prioritari atendre a tot l’alumnat amb les seves particularitats. La diversitat és riquesa i ens cal potenciar les fortaleses dels nostres infants i joves, igual que ajudar-los a millorar les seves febleses. Per fer això, tenim un departament psicolpedagògic que acompanya a tot l’equip docent en aquesta tasca.

L’avaluació és un tema important en el procés d’aprenentatge dels nostres nens i nenes. És un tema que forma part de tot el procés i és un element regulador del mateix. L’avaluació  a primària tant està a càrrec dels docents com dels mateixos alumnes. És del tot imprescindible per als nostres infants poder participar en l’avaluació dels seus aprenentatges per poder ser agents actius. Els cal adonar-se dels seus encerts i poder plantejar-se actuacions o canvis a fer per aconseguir millores. Des de fa uns quants cursos, en el segon trimestre, l’informe que serveix de comunicació entre família i escola, l’elaboren els mateixos infants. Les famílies reben un autoinforme del seu fill/a com a resultat d’un treball molt intens, interessant i enriquidor a partir de l’anàlisi del recull d’evidències que els alumnes van fent i de les entrevistes que fan amb els seus mestres.

Treballem amb diversitat de recursos; els nostres infants utilitzen materials diferents perquè no tots aprenen de la mateixa manera. Alguns materials són específics d’una àrea i daltres són materials més oberts i no tan estructurats. Tenim alguns llibres sociabilitzats, sobretot antologies de lectures per treballar la comprensió lectora però no estem “casats” amb cap editorial i les fonts d’informació que els nostres alumnes tenen són molt riques i diverses: famílies expertes en el tema que estan treballant, pàgines web seleccionades pels docents, articles de premsa, material elaborat pels mateixos mestres, etc.

L’objectiu dels deures a l’etapa de primària és que siguin un mitjà per fomentar la responsabilitat, crear bons hàbits, com el de la lectura diària, aprendre la utilització de l’agenda i donar pistes a les famílies del que s’està treballant a l’escola.

Evitem deures que no puguin fer de forma autònoma. 

Procurem que durant el mes hi hagi deures de totes les àrees.

A cada Grup es concreten així:

  • Grup de Mitjans (primer-segon-tercer): se’ls insisteix que han de llegir cada dia i se’ls encarrega cada divendres alguna cosa que estan fent a classe perquè portin o resolguin per a la setmana següent.
  • Grup dels Grans (quart-cinquè-sisè):  se’ls demana que llegeixen cada dia i se’ls posa diferents tasques entre 3 o 4 vegades a la setmana perquè s’organitzin i repassin algun contingut o habilitat que estan aprenent.

A l’etapa de primària oferim als nostres alumnes pràctiques educatives des de tres perspectives:

D’una banda la perspectiva de l’aprenentatge globalitzat on els alumnes aprenen fent múltiples connexions i adonant-se que tot es pot relacionar i on el coneixement esdevé significatiu. Aquest treball el duem a terme a través de la metodologia dels PROJECTES. Existeixen tot un seguit de temes molt actuals i de rellevància social que fem que vertebrin els projectes al llarg de la primària. El coneixement del medi natural i del medi social convida al treball interdisciplinari i aconsegueix transmetre uns valors de compromís social als nostres alumnes. És per això que el treball de l’educació en valors socials i cívics queda inclòs dins aquesta metodologia. Es van abordant els diferents aspectes que han de tractar els infants de Primària molt ben contextualitzats i lligats a temes que es treballen i en tenen coneixement. El Treball per projectes és un tipus de pràctica que es fa en unes franges de durada àmplia dins de l’horari dels nostres alumnes. Aquesta metodologia també ofereix la possibilitat de fer un treball cooperatiu, que és indispensable en la nostra societat i en el món laboral actual i futur. És impensable que els nostres alumnes experimentin des de ben petits un treball col·laboratiu on cada un d’ells aporta el millor d’ell i resta les seves dificultats amb les fortaleses dels companys. Finalment el Treball per projectes dona la possibilitat de desvetllar el sentit crític tan necessari en la societat. La temàtica dels projectes són molt adequades perquè els nostres alumnes aconsegueixin aquesta formació, doncs són molt actuals i de gran importància per al seu futur.

D’altra banda, tenim un treball enfocat a l’adquisició d’unes habilitats que són la base i el fonament per a molts altres coneixements. Considerem que tenir una bona destresa en comprensió lectora, tenir una bona habilitat a resoldre reptes matemàtics, tenir una bona consciència fonològica en edats primerenques i altres aspectes d’igual importància, ens porten a tenir dins l’horari dels nostres alumnes temps dedicat a aconseguir-les encara que el treball pugui semblar parcialitzat; les activitats són gamificades, presentades en forma de repte i ben connectades amb diferents continguts. Precisament durant aquest treball fem un treball molt especialitzat i qualitatiu d’escriptura. L’expressió escrita és una eina instrumental i transversal de qualsevol àrea. Cal, doncs, dedicar-hi l’atenció i la dedicació necessària perquè els nostres alumnes siguin competents en aquesta capacitat.

Finalment, els infants de Primària dediquen una altra franja horària a treballar les especialitats: la visual i plàstica, l’anglès, la música i la dansa i l’educació física. Ja fa anys que la Tecnos va fer una aposta important perquè aquestes àrees que, tradicionalment, havien estat tractades de “maries”, esdevinguessin una oportunitat per a aquells alumnes que, dins de la concepció de les intel·ligències múltiples, tenen punts forts en totes aquelles matèries més artístiques. D’aquesta manera es poden desenvolupar d’una forma molt rigorosa. D’aquí que el perfil de docent d’aquestes àrees que va anar a buscar la Tecnos va ser uns professionals molt ben preparats, més enllà de la titulació de mestre.

Pel que fa al treball de la primera llengua estrangera, l’anglès, s’augmenten les hores de treball d’aquesta llengua respecte a infantil. A més, a primària s’incorporen en tot moment textos i altres recurs en anglès com una font més d’aprenentatge. Una de les franges dedicades a l’aprenentatge de l’anglès es treballa la competència oral de forma molt intensa. Llavors, intervenen dos professionals per aconseguir que la participació de cada infant sigui més àmplia. A la franja que els infants treballen l’àrea de visual i plàstica, se segueix treballant la competència oral de l’anglès, doncs s’incorpora a l’aula de plàstica un segon docent que ajuda a desenvolupar l’activitat però tot el que parla amb els alumnes és en anglès. Les activitats que es realitzen per fer competentsels alumnes són múltiples i diverses; teatre, jocs, confecció de revistes, anuncis, etc. També, en diferents nivells, es fan e-twweenings, intercanvis virtuals amb altres nens i nens d’escoles estrangeres.

La tecnologia té presència en el dia a dia dels alumnes de primària. Els nostres infants són nadius digitals i cal que els acompanyem a fer-ne un bon ús i a fer-ne un aprenentatge qualitatiu per esdevenir-se ciutadans competents. L’equip docent de Tecnos tenim clar que la tecnologia ha d’estar al servei de l’aprenentatge. Per tant, l’ús dels dispositius o qualsevol giny tecnològic ha de tenir com a objectiu facilitar, complementar o enriquir l’aprenentatge que volem que els nostres infants interioritzin. Els nens i nenes de primària milloren l’ús dels portàtils, de les tauletes, de diferents robots i dels continguts que hi van associats.

Igual que a la resta d’etapes, l’Educació emocional apareix com un ingredient cabdal a Primària, per oferir als nostres infants una educació integral i de qualitatl i, esdevenir futurs ciutadans competents, equilibrats i capaços d’establir relacions sanes i riques.

Són diverses les activitats que es duen a terme a cada nivell perquè els alumnes aconsegueixen un bon autoconeixement, unes bones habilitats socials per poder-se relacionar amb els altres. 

A primària promovem una relació molt estreta i constant per part de cada tutor amb els seus alumnes. Cada setmana es contempla un espai a l’horari per aquesta tasca exclusivament. El grau de coneixement i, en conseqüència, el grau d’acompanyament que fan els mestres-tutors contribueix a un desenvolupament personal dels infants molt òptim i falicitador d’una bona educació integral. En aquests moments de tutoria tant es tracten temes personals com escolars; l’important és atendre l’infant en aquelles necessitats que tingui.

La secundària, que és la darrera etapa obligatòria en el sistema actual d’ensenyament, és una època clau per al creixement dels nois i noies en tots els sentits. És per això que no podem deixar de banda en cap moment tots els aspectes que hi intervenen perquè el resultat sigui òptim. Això vol dir que treballem perquè l’alumnat pugui assolir el màxim en les seves habilitats i coneixements acadèmics, perquè siguin prou madurs i estables emocionalment i així tinguin recursos personals per mantenir-se en equilibri davant qualsevol adversitat (prevenció TCA, prevenció violència de gènere…) i perquè puguin exercir com a ciutadans del món lliures i compromesos. En aquest camí que fem junts, ningú pot quedar enrera o sentir-se’n exclòs. L’escola ha de ser inclusiva.

Hem organitzat l’horari de secundària de manera que cada classe té una durada de 45 minuts i també de manera que després de cada dues classes es fa un descans. És la manera més òptima de rendibilitzar la concentració i l’esforç. Comencem cada dia a les vuit del matí fins a vint minuts abans de les dues i, les tres tardes que venen, ho fan des de les tres i vint minuts fins a les cinc de la tarda.

En aquestes franges de 45 minuts s’hi inclouen les matèries més tradicionals que ja han fet sempre (Català, Matemàtiques…), les matèries noves que es fan a secundària (Tecnologia, Biologia i geologia, Llatí…) i les hores que dediquem setmanalment al treball en equips de projectes multidisciplinars.

Cada dia, a més, tot l’alumnat de secundària dedica mitja hora a la lectura lliure.

Som escola de dues línies, però a secundària, gairebé a totes les matèries tenim l’alumnat distribuït en tres grups per poder atendre’ls de forma més individual i adaptada. Els tres grups que treballen així també són els grups de tutoria.

Ens agrada dir que la nostra metodologia de treball està basada en l’equilibri. La Tecnos és una escola amb molts anys d’experiència i sabem del cert que hi ha maneres de treballar que cal no perdre. Alhora, és ben cert que vivim en un món canviant que demana i exigeix a les persones altres coneixements i habilitats que amb la metodologia tradicional són difícils d’adquirir (saber treballar en equip, adaptació al canvi, criteri en la selecció de fonts d’informació…) i és per això que ho combinem amb metodologies innovadores pedagògicament que ens permeten desenvolupar tota aquest altre vessant de les persones. Així doncs, a banda de dedicar unes hores setmanals al treball per projectes, a les aules també es treballa amb classes inverses, gamificacions, reptes…

Cada un dels alumnes disposa del seu ordinador portàtil i això li permet connectar-se a internet o fer servir el software que cal cada vegada que és necessari. Així, des del primer moment, ja treballen conjuntament amb documentació compartida i utilitzant totes les eines ofimàtiques bàsiques. A partir d’aquí ja passen a treballar la programació i tot tipus de programari.

L’escola disposa d’un moodle propi (Campus virtual) en el qual l’alumnat hi té pràcticament tot el material que necessita: calendari d’entregues i controls, apunts, tasques a fer, formularis,….és una eina molt adaptable i ens permet utilitzar el mínim de llibres de text en paper.

Evidentment, però, també utilitzem llibres en format paper, la majoria dels quals està socialitzat.

Les tutories, tant de grup com les individuals, són fonamentals per fer aquesta tasca. A cada curs hi tenim establerts uns objectius de treball adequats per l’edat i el moment: prevenció de l’assetjament entre iguals, autoconeixement, estimulació de l’autoestima, prevenció del màls hàbits físics (trastons de conducta alimentària, addiccions, ergonomia), prevenció de la violència de gènere i educació sexual.

Les modalitats de batxillerat que es fan a l’escola són la de Ciències i Tecnologia i la d’Humanitats i Ciències socials. L’oferta de matèries de modalitat, a més, permet crear un itinerari més especialitzat dins de cadascuna de les dues modalitats. És també a partir de la modalitat escollida que es configuren els dos grups que hi ha a cada curs de batxillerat.

L’organització horària és intensiva i varia entre el primer i el segon curs degut a la major càrrega horària del darrer. En els dos casos s’alternen classes teòriques de 45 minuts de durada, per mantenir l’atenció al màxim, amb classes de fins a 90 minuts per combinar teoria amb pràctica. A primer les classes s’acaben a les 14.40 h mentre que a segon ho fan a les 14.55 h.

Des del punt de vista metodològic, l’enfocament del batxillerat s’orienta a adquirir els coneixements i desenvolupar les pràctiques que siguin més útils per cursar estudis superiors posteriorment. Per tant, s’alternen classes teòriques amb metodologies de classe magistral, amb activitats pràctiques on es treballen exercicis relacionats amb els aprenentatges de les matèries, es fan debats, presentacions orals o s’experimenta al laboratori.

Aquesta diversitat metodològica també es pot observar en els materials que utilitzem: des del campus virtual de l’escola als llibres de text. És per aquest motiu que demanem a l’alumnat de Batxillerat que disposi d’un ordinador portàtil que permeti la connexió a internet per dur-lo a l’escola, entès no com una finalitat en si, sinó com una eina que s’utilitza puntualment.

L’avaluació de batxillerat és continuada, encara que els exàmens d’avaluació tenen un pes majoritari per garantir una bona preparació de cara a l’accés a la universitat. També organitzem exàmens de recuperació trimestrals i de curs per garantir l’assoliment dels objectius de cada matèria. A més, a final de curs oferim la possibilitat de presentar-se a exàmens de millora de nota i, a segon de batxillerat, als exàmens globals, els serveixen com a simulacre de les Proves d’Accés a la Universitat i també permeten millorar l’expedient. En aquest sentit, els resultats de les PAU ens avalen.

Aquestes són les matèries comunes que es fan a Batxillerat:

En el cas de l’Escola Tecnos, la llengua estrangera és l’Anglès. Aquesta també s’utilitza com a llengua vehicular de la matèria comuna de Ciències per al món contemporani, i com a llengua instrumental a les matèries específiques Science Workshop i Digital Humanities.

A les matèries de Llengua catalana i Llengua castellana de segon de batxillerat fem 45 minuts més del que està establert al currículum de Batxillerat per ajudar a consolidar els aprenentatges de dues matèries fonamentals per a l’expressió.

Les matèries de modalitat permeten crear itineraris més especialitzats dins de les dues modalitats ofertes a l’escola: es pot optar per matèries més orientades a la tecnologia, a les ciències, a les humanitats o bé a les ciències socials.

Matèries de modalitat en la primera franja (Primer de batxillerat)

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Llatí

Matèries de modalitat en la segona franja (Primer de batxillerat)

Biologia

Dibuix tècnic

Història del món contemporani

Grec

Matèries de modalitat en la tercera franja (Primer de batxillerat)

Química

Tecnologia industrial

Economia de l'empresa

Literatura catalana

Matèries de modalitat en la quarta franja (Primer de batxillerat)

Física

Science Workshop

Digital Humanities

El treball de recerca és una matèria que té un pes d’un 10 % de l’expedient de batxillerat. Per aquest motiu i també perquè hi veiem un gran potencial pedagògic, ens el prenem molt seriosament. L’alumnat escull la temàtica de forma lliure i des de l’escola fem el seguiment a través d’un tutor del treball, el qual també ajuda a orientar la recerca. El treball es comença al gener del primer curs i el presenta a l’octubre del segon.

A banda dels aspectes pròpiament acadèmics, el seguiment personalitzat que es fa des de les tutories busca contribuir també al creixement personal. De forma complementària a l’àmbit curricular, procurem fomentar sempre el desenvolupament de l’esperit crític, l’entusiasme per l’aprenentatge, l’autonomia i el sentit de la responsabilitat que seran tan útils a les etapes posteriors.

En aquesta línia, els alumnes de batxillerat poden formar part de les cooperatives d’alumnes de l’escola i també participen en diverses activitats culturals i lúdiques: les jornades culturals, les sortides organitzades des de cada matèria o de curs, i la participació en concursos diversos. També poden reforçar l’aprenentatge de llengües estrangeres matriculant-se al Batxillerat Dual, apuntant-se a les classes de francès i alemany extracurriculars o participant en l’intercanvi amb alumnes alemanys.

En definitiva, enfoquem el batxillerat com una gran oportunitat per bastir els fonaments necessaris per seguir creixent i aprenent en etapes posteriors i poder-les afrontar amb garanties.