Contacta
Visita Virtual
Assistent Virtual

ELS TRETS MÉS SIGNIFICATIUS DE L'ESCOLA

L’escola Tecnos és una escola cooperativa, basada en el compromís de tota la comunitat educativa amb el projecte i en la seva gestió democràtica. Treballem per construir una societat més justa i solidària.

L’Escola Tecnos és una cooperativa de treball amb una experiència de més de 50 anys en l’àmbit de la docència. Actualment, les cooperatives d’ensenyament som un model d’escola concertada que ens reivindiquem com a singulars per les nostres característiques. Els trets essencials d’aquest model són:

  • la gestió democràtica dels equips
  • la reinversió dels beneficis que puguin generar les activitats, en la mateixa escola
  • el compromís de tota la comunitat educativa (famílies, infants, joves, personal docent i no docent) amb el projecte

Creiem en les persones i en els valors econòmics i socials que formen part del model cooperativista. Fomentem aquests valors entre els nostres alumnes. L’alumnat d’ESO i batxillerat poden, de manera voluntària i fora de les hores lectives, formar part d’una cooperativa d’alumnes.

Treballem colze a colze amb tota la comunitat educativa, establint una relació propera de confiança mútua i de col·laboració.

Som una escola de doble línia, amb un volum de 800 alumnes i aproximadament uns 70 mestres i professors on tota la comunitat educativa es coneix i gaudeix d’un ambient proper, familiar i acollidor. El nostre equip docent és un equip estable i compromès amb el projecte educatiu. 

Les famílies juguen un paper molt important en la nostra escola i al llarg dels anys que formen part de la comunitat educativa participen activament en diferents moments. Per exemple, venen a l’escola per intervenir, segons la seva formació o experiència professional, en algun projecte interdisciplinar que treballem a les etapes d’infantil, primària o secundària. És una experiència molt gratificant tant per les famílies com per als infants i docents.

Quan s’acosta Carnaval i hi ha un munt de feina per fer, l’AFA, inclosos els avis i àvies, agafen un paper rellevant, doncs, al llarg d’una setmana, col·laboren en la confecció de les disfresses per a aquesta festa que després llueixen a la rua infantil de la ciutat.

També les famílies donen un bon cop mà al projecte educatiu de l’escola col·laborant amb el projecte d’orientació

El català és la llengua vehicular del centre i tots aprenem a estimar la nostra terra i totes les seves manifestacions culturals. Des de la ciutat de Terrassa ens apropem al món amb una mirada crítica i constructiva.

Sempre hem viscut els costums i tradicions que caracteritzen la cultura catalana. Per tant, afavorim la presència de les manifestacions artístiques i culturals, tant de la nostra ciutat com d’entorns més llunyans. Trepitgem el nostre territori per conèixer la riquesa cultural i natural de Catalunya, tot respectant la diversitat que ens és pròpia. Activitats com les sortides a la muntanya, les visites culturals a museus i elements patrimonials destacats, es fan a tots els nivells.

En la mateixa línia, ens impliquem en els projectes de la ciutat i potenciem l’intercanvi d’experiències amb col·lectius i entitats diverses com ara FUPAR, Prou Barreres, residències de gent gran, Creu Roja, el Banc de Sang o el Banc d’aliments. També formem part de la taula pel pacte DASIG i de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa.

Des de fa un parell d’anys, l’Ajuntament de Terrassa ha dut a terme una iniciativa el CMIAT, perquè els nens i nenes i nois i noies de la ciutat puguin participar de forma activa en la presa de decisions que afecten a certs temes de Terrassa i que els afecten a ells. A l’escola tenim uns representants escollits democràticament pels seus companys que participen a les reunions periòdiques amb els tècnics de participació ciutadana.

Ens agrada tenir la mirada oberta al món. Per això, també organitzem diverses activitats relacionades amb altres indrets. Algunes són presencials, com els viatges de final d’etapa i els intercanvis internacionals. Altres són virtuals a través de la plataforma e-twinning o en col·laboració amb organitzacions no governamentals.

Fomentem la participació dels nostres alumnes en concursos de tota mena: literaris, científics, de crítica social i artístics, entre altres.

Treballem amb l’alumnat una cultura religiosa àmplia per entendre la diversitat i la complexitat del món actual des d’una perspectiva multicultural.

Som escola laica aconfessional. Pensem que els sentiments i les creences religioses formen part de l’àmbit privat de les persones i les famílies. Treballem, però, perquè l’alumnat conegui i respecti tota la diversitat de religions i les seves manifestacions.

Com que som una escola molt connectada al nostre entorn celebrem les festes de tradició catalana, tant si tenen un origen religiós com si no: Castanyada, Nadal, Sant Ponç, Sant Jordi…

El nostre projecte es basa en l’equilibri entre l’experiència i la innovació. Els canvis es porten a terme a partir de la formació, el debat i la reflexió. En educació no tot s’hi val.

L’Escola Tecnos té una experiència avalada per una trajectòria de més de 50 anys dedicats a l’educació. 

La nostra metodologia sempre ha estat una combinació de l’experiència amb la innovació. 

Els canvis, la incorporació de noves formes d’ensenyar i aprendre han estat fruit del debat, la reflexió i el recull d’evidències de millora.

En educació, no tot s’hi val. Al llarg dels anys amb els diferents canvis de lleis d’educació hem vist com alguns tipus d’activitats, organitzacions o mètodes importats d’altres països amb diferent context al nostre, s’han generalitzat sense analitzar si aportaven alguna cosa positiva a l’aprenentatge a l’alumnat.

A mesura que la neurociència ha evolucionat, hem pogut entendre més i millor com s’aprèn, el perquè a alguns infants els costa aprendre i d’altres gairebé ho fan sense adonar-se’n. Hem constatat que no hi ha un mètode millor que un altre, si no que cada persona té el seu estil d’aprenentatge, per això diversificar la metodologia contribueix a atendre la diversitat.

Com a membres de la cooperativa, el nostre equip està compromès amb el projecte i la manera de fer de l’escola Tecnos. Cada curs dediquem temps i recursos a l’actualització de coneixements, al debat, al recull d’evidències i a la reflexió.

Som una escola amb ganes de millorar i avançar. Tenim el costum de demanar periòdicament valoracions de diferents aspectes als col·lectius que formen la comunitat educativa: alumnat, famílies i professorat. A partir de l’anàlisi dels resultats, fem propostes de millora pel curs següent.

Cada infant i jove és únic i diferent. Treballem l’atenció a la diversitat i l’educació emocional perquè tot l’alumnat traci el seu camí, respectant la seva singularitat.

La Tecnos és una escola oberta a tothom. Cada infant i jove és únic i diferent. 

Entenem l’educació inclusiva com aquella que ofereix a tot l’alumnat les oportunitat educatives i les ajudes curriculars, personals i materials necessàries per a un bon desenvolupament integral. Treballem l’atenció a la diversitat i l’educació emocional perquè tot l’alumnat traci el seu camí, respectant la seva singularitat.

Promovem la sostenibilitat i la cura del medi ambient a partir de les petites o grans accions individuals i col·lectives que permeten reduir la nostra petjada ecològica.

De sempre l’escola ha tingut una arrelada tradició de forment del respecte i l’amor a la natura. Fa una bona pila d’anys que també vam començar a participar del grup XEST (Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Terrassa) i seguint amb aquest neguit per fer un planeta millor vam aconseguir el segell d’Escola Verda.

A banda de les accions que es fan des de la tutoria grupal, les àrees de ciències experimentals i de ciències socials, està constituït un comitè ambiental format per personal docent de l’escola, alumnat de Primària i Secundària i també representants de les famílies, que treballa cada curs per millorar els costums de tots nosaltres fent-los més responsables i sostenibles.

L’escola també fa una aposta important per ser exemple d’allò que prediquem: panells solars, il·luminació led, contenidors de reciclatge…