Bioinformàtica amb la Covid-19

L’epidèmia de Covid-19 és el tema que acapara totes les portades i tots els focus de l’actualitat mediàtica internacional. Els alumnes fa dies que en parlen i ja hem dedicat alguna sessió a respondre preguntes a l’aula i a desmentir i contrastar l’enorme quantitat de rumors i notícies falses que circulen per les xarxes socials.

Vam pensar que podíem aprofitar-nos de l’actualitat i de la trascendència de la incipient pandèmia per treballar alguns conceptes relacionats amb els virus i els seus increïbles cicles infectius, així com per introduir amb els alumnes de Biologia de 4t d’ESO i de Batxillerat el potencial i la senzillesa d’algunes eines habituals en Bioinformàtica. És el cas de BLAST, una coneguda eina d’alineament i comparació de seqüències de nucleòtids i aminoàcids, i també de ClustalO, una aplicació que proposa filogènies a partir d’àcids nucleics i proteïnes.

Hem dividit l’aula en sis grups i els hem assignat, a cadascun, una de les sis preguntes d’investigació que els plantegem sobre el virus. Els mostrem les dues eines que necessitaran i els proporcionem, també, les seqüències genètiques o proteiques reals, extretes de la base de dades del NCBI, que hauran de menester per respondre la pregunta. Finalment, després de dues sessions, els demanem que exposin els resultats de la seva investigació al grup.

Característiques

  • Matèria: Biologia
  • Nivell: 4t d’ESO – 2n Batxillerat
  • Organització: grups de 3-4 alumnes (un cada per pregunta)
  • Temporització: 2 hores

Materials