Immune. El joc de la immunitat.

IMMUNE és un joc de taula ideat per treballar el funcionament del Sistema Immunològic amb els alumnes de Biologia de Batxillerat. Jo n’he tret molt profit com a activitat de síntesi, a final de la unitat, ja que ofereix una visió global dels principals mecanismes de la resposta immunològica.

L’objectiu del joc és fer front a diferents antígens immunogènics (de virus, bacteris, cèl·lules tumorals, al·lergògens, etc.) abans que s’esgoti el temps disponible. La resposta per a cada antígen és diferent i exigirà l’ús d’elements diferents del sistema immunològic (leucòcits, immunoglobulines, citocines…). Tampoc no són els mateixos elements els que es requereixen per donar una reposta primerenca a l’antígen (immunitat innata) que per donar una resposta més tardana (immunitat adaptativa). Els jugadors hauran de planificar la seva estratègia per respondre a l’antígen col·locant, a cada torn, la seva fitxa en un dels quatre teixits que es contemplen al tauler i que permeten diferents accions del joc.

Entre els materials que trobareu en aquesta entrada hi ha les instruccions del joc, les cartes, el tauler i les fitxes d’anticòs i de patògen en el format per ser impreses en una impressora 3D (no és necessari fer-ho, es poden utilitzar fitxes del parxís en el seu lloc).

Característiques

  • Matèria: Biologia
  • Nivell: 2n de Batxillerat
  • Organització: grups d’entre 2 i 5 membres (jugadors)
  • Temporització: 1,5 – 2 hores

Materials

*Recordeu que els materials d’aquest joc estan disponibles gratuïtament amb finalitats educatives, però en cap cas se n’autoritza el seu ús amb una finalitat lucrativa.

Deixa un comentari