PROJECTE EDUCATIU

LÍNIA PEDAGÒGICA

A la Tecnos treballem seguint una mateixa línia metodològica des de P3 fins al final de l’escolaritat, concretant-la en diferents tipus d’activitats, d’organitzacions d’aula i de sistemes d’avaluació, segons cada etapa o nivell educatiu. A continuació podeu veure com enfoquem alguns dels nostres projectes.

A la Tecnos les transformacions metodològiques sempre respecten un principi d’equilibri entre la innovació i l’experiència per mantenir la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge.

1

Centrem l'acció educativa en les necessitats dels alumnes,

fomentant-ne la capacitat d’iniciativa, l’adquisició d’uns bons hàbits de treball i d’una disciplina personal per tal que puguin arribar a ser autònoms en el seu procés d’aprenentatge.

2

Fomentem la relació i el contacte entre l'activitat escolar i la realitat del món que ens envolta,

propiciant lligams entre la teoria i la pràctica i entre l’activitat i l’estudi.

3

Impulsem la creació d'un clima de comunicació i confiança,

eix d’unes relacions humanes riques, entre tots els membres de la comunitat educativa.

4

Valorem com a fonamental el diàleg

entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, pares i docents) i el compromís amb el projecte educatiu ja que són l’eix principal de l’educació en la intervenció educativa.

5

Desenvolupem l'esperit crític i el respecte envers els altres,

propiciant la capacitat de discussió i de reflexió, així com la lliure expressió de les idees.

6

Partim de l’ activitat i la curiositat naturals de l’alumnat

per tal d’implicar-lo en el seu aprenentatge.

7

En l'ensenyament de la ciència, donem preferència a l'ús del mètode científic

en l’adquisició i en la sistematització de coneixements.

8

Afavorim l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

en i per a l’aprenentatge.

9

Impulsem la consulta, la recerca i la gestió de la informació

a partir de diferents fonts.

10

Fomentem el treball cooperatiu

i, paral·lelament, evitem un aprenentatge competitiu.

11

Afavorim els treballs interdisciplinars

i impulsem els projectes integradors i cohesionadors de la comunitat educativa.

12

Adaptem les estratègies metodològiques a cada circumstància,

tenint en compte sempre uns principis bàsics: avançar des del més simple al més complex, del més concret al més abstracte.

13

Planifiquem les activitats tenint en compte el desenvolupament maduratiu de l'alumnat

i valorem cada alumne en funció dels progressos i de l’esforç realitzat.

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta