PROJECTE D'ORIENTACIÓ

El Pla d’orientació de l’escola té com a objectiu la millora de les oportunitats de vida de tot l’alumnat, afavorint el desenvolupament de joves adults informats, segurs de si mateixos i independents. Per aconseguir-ho, treballem a partir de quatre eixos principals:

  1. Aprofundir en l’autoconeixement, fent un bon exercici d’introspecció que permeti identificar el talent de cada persona i vincular-lo amb els seus interessos personals i professionals.
  2. Donar resposta a la diversitat de l’alumnat en cada etapa educativa amb criteris d’equitat.
  3. Explorar l’oferta formativa disponible i examinar el mercat de treball.
  4. Fer difusió de les capacitats que cal desenvolupar per poder ser competents i potenciar-les. Parlem d’aquelles capacitats “humanes” que ens fan diferents de les màquines: curiositat, creativitat, imaginació, esperit crític i capacitat de prendre decisions.

Aquests eixos es desenvolupen al llarg de l’escolarització, treballant de forma integral, però posant més èmfasi en aquelles qüestions que són més rellevants a cada etapa. D’aquesta manera, l’autoconeixement és transversal a totes les edats, però el treball que es fa dels oficis als projectes d’infantil i primària, a secundària i batxillerat es converteix en una exploració més profunda del món laboral i dels itineraris acadèmics.

Alguns exemples d’aquestes activitats:

Vincle de les matèries amb els àmbits professionals: Des de ben petits, a partir dels projectes que es treballen a cada curs i a mesura que els alumnes es fan més grans i els àmbits de coneixement s’especialitzen, es connecten els continguts de la matèria amb la realitat professional.

Speed-dating acadèmic i laboral: contacte amb antics alumnes i professionals vinculats a la nostra comunitat en unes sessions d’intercanvi d’experiències.

Visites a diferents empreses, serveis, comerços i fires d’aquest àmbit com el Saló de l’Ensenyament.

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta