PROJECTE D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

A la nostra escola prioritzem, en totes les etapes, l’educació emocional com una peça clau i bàsica perquè els infants i joves esdevinguin persones satisfetes amb la seva vida i que siguin capaces d’implicar-se en els reptes de la nostra societat per contribuir a fer un món millor. Tenir un bon coneixement d’un mateix, saber establir relacions sanes, equilibrades i riques, així com aprendre a conviure en societat de forma generosa i constructiva són aspectes que s’aconsegueixen a través de la pràctica d’activitats i a través de compartir dinàmiques de reflexió i discussió de valors i emocions, tant individuals com socials.

Escola

A la Tecnos entenem l’Educació Emocional com un procés d’acompanyament continuat per contribuir a un desenvolupament integral de la persona.

 Sabem que existeix una relació directa entre l’estat emocional dels infants i joves i el seu rendiment acadèmic, les relacions amb els companys i companyes i el seu interès per aprendre.

Per aquest motiu, tot l’equip tenim una mirada transversal de l’educació emocional en el dia a dia a l’escola. Intentem oferir eines que permeti a l’alumnat millorar les seves competències en aquest àmbit. Estem convençuts i convençudes que aquest enfocament els permetrà afrontar els reptes del futur.

Per tal de garantir l’assoliment de la competència emocional i social, que entenem com una part essencial del desenvolupament integral dels nostres infants i joves, portem a terme diverses activitats a cada etapa.

Infantil

Les emocions són presents a la nostra vida des del naixement i ens acompanyen durant tota la vida. L’escola esdevé per als infants el segon espai de socialització després de la família i per això, també esdevé un espai de socialització emocional en el qual pren especial rellevància la interacció entre iguals. 

L’objectiu principal a l’etapa d’infantil és oferir un clima emocional adequat per a l’acollida dels infants i les seves famílies a l’escola. 

Acollida dels infants i les seves famílies

 • Procés d’acollida des del juny (Reunió juny, berenar i tutories setembre…).
 • I3: Fil de vida i llibre de famílies.
 • I4: Com ens hem sentit en tornar a l’escola?
 • I5: Tinc un desig per tu.
 • Altres (ens presenten el germà/na que ha nascut, festa de Sant Ponç amb els avis i àvies…)

Activitats que promouen l’autovaloració positiva i la identificació d’emocions.

 • I3: El Monstre dels colors i el Pot dels sentiments
 • I4: La Capsa dels tresors i el Dau de les emocions.
 • I5: El Dia especial i Les Pinces de les emocions.

Autoregulació emocional

 • Els passos de la Tortuga.
 • El Racó de la Calma.

Desenvolupament socioemocional

Totes les propostes del dia a dia que desenvolupen l’empatia, la conducta prosocial i la capacitat de resolució de conflictes. 

 • El joc (racons, pati…): Importància de l’amistat per al benestar emocional.
 • Treball en grups cooperatius.
 • La cohesió del grup com a eina fonamental en la gestió i resolució dels conflictes.
 • Resolució positiva de conflictes 
  1. Buscar les causes que han provocat el conflicte. 
  2. Buscar la millor solució i promoure el pensament alternatiu.

L’educació emocional a través dels contes

L’univers màgic dels contes permet als infants connectar el món de la fantasia amb el seu i els ajuda a objectivar els seus propis problemes. Poden veure’s reflectits en els seus personatges i això els ajuda a identificar, expressar i aprendre a gestionar les seves emocions.

 • Tota l’etapa: Expliquem contes a totes aules i espai d’aprenentatge “Vet aquí…”
 • I3: Les emocions del Pol. 
 • I4: Conte preferit.
 • I5: Teatres amb valors.

Primària

En aquesta etapa es porten a terme activitats per tal que l’alumnat aconsegueixi un bon autoconeixement i unes bones habilitats socials per a poder-se relacionar amb els altres. 

Promovem una relació estreta i constant per part de cada tutora amb el seu alumnat. Cada setmana es contempla, exclusivament,  un espai a l’horari per aquesta tasca. El grau de coneixement i, en conseqüència, el grau d’acompanyament que fan els i les docents contribueix a un desenvolupament personal dels infants òptim i falicitador d’una bona educació integral. En aquests moments de tutoria es tracten temes personals i escolars; l’important és atendre l’infant en aquelles necessitats que tingui.

 

ESO

A l’ESO es continua treballant l’educació emocional a través de la tutoria de grup, amb el suport de la psicòloga de l’escola i de professionals especialitzats. Les xerrades i tallers tracten temes com la prevenció del bullying, l’autoconeixement i l’autoestima, la prevenció en salut emocional, els riscos d’internet, les relacions interpersonals i de parella, i el respecte a la diversitat en tots els seus àmbits. 

L’acompanyament individual és constant, sobretot per part dels tutors/es (cada tutor/a ho és només de 20 alumnes), però també per part de tot el professorat. Això permet que es creï un clima de confiança docent-alumnat i un vincle per donar suport a nivell integral (emocional, social, acadèmic, etc.).

Batxillerat

A Batxillerat se segueixen  potenciant les habilitats socio-emocionals, tenint en compte la pressió acadèmica propia de l’etapa, i condicionada per la selectivitat.

Es dona suport a l’alumnat perquè mantingui, o adquireixi, uns bons hàbits de salut física i emocional, al mateix temps que posa en pràctica  les tècniques i els recursos treballats els cursos anteriors. Per lidiar amb aquesta etapa de canvis seran necessàries habilitats com l’organització, per superar les proves amb èxit; la presa de decisions,  per decidir el camí a seguir després dels anys d’escola; i la gestió de l’estrès davant dels exàmens i de les PAU.

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta