BATXILLERAT

DE 16 A 18 ANYS

En aquesta darrera etapa escolar, volem que els alumnes aprenguin a responsabilitzar-se i a complaure’s en la feina de qualitat. Volem també que valorin el plaer d’aprendre, així com la constància i el bon aprofitament del temps. Es tracta, doncs, d’assegurar l’adquisició dels valors que són propis d’una etapa formativa de trànsit cap a la majoria d’edat i la maduresa personal.

Paral·lelament a la formació acadèmica, també hem d’aprofitar els darrers anys en què, família i escola, compartim la tasca d’acabar d’ajudar a configurar una personalitat que incorpori valors, inquietuds, sensibilitats i criteri propi.

Els professors de l’escola TECNOS, amb la convicció que el Batxillerat és una opció necessària i adient per a la majoria dels alumnes que acaben de finalitzar l’ESO, treballem amb il·lusió i professionalitat per tal que tots els nois i noies puguin dominar les competències i coneixements culturals, científics i tecnològics fonamentals que els permetin assolir en el futur resultats satisfactoris tant en l’àmbit professional com en el personal.

Amb l’objectiu de potenciar el treball competencial més enllà del que indica el currículum, a primer de batxillerat s’ofereixen dues matèries específiques de centre creades amb aquesta finalitat: Science Workshop es basa en el treball per projectes, l’experimentació i la superació de reptes en l’àmbit de la ciència i Digital Humanities se centra a explorar les diverses disciplines de les humanitats i les ciències socials a través de noves metodologies proporcionades pels entorns digitals.

Els alumnes que ho desitgin, podran participar en un intercanvi amb l’escola Thomas Morus d’Oelde. L’acollida de l’alumnat alemany i l’estada a Alemanya es fa de manera individual a les cases de les famílies dels alumnes. En cadascun dels casos, s’organitzen activitats orientades a afavorir al màxim la parla anglesa i la interacció entre les dues cultures.

Aquells alumnes que hagin cursat Alemany o Francès a l’ESO, o bé que tinguin un mínim nivell que els permeti seguir estudiant la llengua, podran realitzar dues hores setmanals extracurriculars de la llengua estrangera corresponent. L’activitat està subvencionada per l’escola i no representa cap càrrec per a les famílies.

El departament d’orientació organitza diverses activitats amb la finalitat de proporcionar elements de reflexió sobre el futur acadèmic i professional de l’alumnat i facilitar així la presa de decisions. La visita al Saló de l’ensenyament, l’organització de conferències sobre temàtiques relacionades amb els diversos àmbits acadèmics i laborals, les trobades en grups reduïts amb pares i exalumnes per explicar la seva experiència personal i les entrevistes individuals en són alguns exemples.

El programa del Batxillerat Dual ofereix la possibilitat d’obtenir la doble titulació del Batxillerat català i el High School Diploma estatunidenc. Els continguts del títol nord-americà s’obtenen, en un 75%, a partir de la convalidació dels estudis catalans realitzats de forma presencial i el 25% restant prové de matèries nord-americanes que es cursen en una plataforma virtual: Anglès, Història i Economia dels EUA, i diverses optatives. La metodologia utilitzada implica un treball específic de l’anglès, les competències digitals i l’autonomia i maduresa personals.

Tecnos Batxillerat