MATINERS

HORARI

Es podrà entrar a l’escola entre 3/4 de 8 i 3/4 de 9 del matí i els nens estaran al càrrec de dues monitores fins a l’inici de les classes.

QUI S'HI POT APUNTAR?

Tots els alumnes que ho sol·licitin.

La baixa o modificació de la inscripció del servei de matiners s’haurà de comunicar per escrit a secretaria abans de final de mes i no es farà efectiva fins el mes següent.

PREUS 21-22

5 dies / setmana 43,85 €
4 dies / setmana 39,70 €
3 dies / setmana 33,45 €
2 dies / setmana 26,10 €
1 dia / setmana 15,00 €
1 dia esporàdic 4,30 €
Assistent Virtual
Contacta
Visita Virtual