MENJADOR

Per qualsevol incidència de menjador, podeu posar-vos en contacte amb menjador@tecnos.cat . Tots els canvis s’han d’avisar, com a molt tard, a les 10 del matí.

ELS MENÚS

L’empresa de càtering Gumen s’encarrega del servei de menjador de la nostra escola. Els menús són elaborats per una dietista  perquè siguin equilibrats i adaptats a les necessitats dels nostres alumnes en funció de la seva edat.

El servei de salut escolar del Cap Sant Llàtzer els revisa anualment.

PREUS 23-24

Servei de menjador

I3 I4 - I5 - Primària ESO Batxillerat
Tot el mes 8,95 € / dia 8,60 € / dia 5,95 € / dia 8,60 € / dia
Esporàdic 9,55 € / dia 9,35 € / dia 6,30 € / dia 9,35 € / dia

Servei de carmanyola (dl, dt i dj)

Fixe (10 mensualitats) 26 €
Esporàdic 2,50 € / dia

Takeaway

Esporàdic 8,00 € / dia

Quan un nen o una nena no es quedi a dinar es descomptarà, des del primer dia, una part del menú, 3,38 € a infantil, primària i batxillerat i 1,69€ a l’ESO, sempre i quan s’hagi avisat abans de les 10 del matí.

Només s’admetrà un canvi de fixe a esporàdic o a l’inrevés, al trimestre. Caldrà avisar de les modificacions per escrit a secretaria, abans de finalitzar el mes en curs, fent-se efectives al mes següent.

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta