MENJADOR

Per qualsevol incidència de menjador, podeu posar-vos en contacte amb menjador@tecnos.cat . Tots els canvis s’han d’avisar, com a molt tard, a les 10 del matí.

ELS MENÚS

L’empresa de càtering Gumen s’encarrega del servei de menjador de la nostra escola. Els menús són elaborats per una dietista  perquè siguin equilibrats i adaptats a les necessitats dels nostres alumnes en funció de la seva edat.

El servei de salut escolar del Cap Sant Llàtzer els revisa anualment.

PREUS 22-23

P3 P4 - Batxillerat
Tot el mes 8,85 € / dia 8,50 € / dia
Esporàdic 9,45 € / dia 9,25 € / dia

Quan un nen o una nena no es quedi a dinar es descomptarà, des del primer dia, una part del menú, 3,35 € sempre i quan s’hagi avisat abans de les 10 del matí.

Només s’admetrà un canvi de fixe a esporàdic o a l’inrevés, al trimestre. Caldrà avisar de les modificacions per escrit a secretaria, abans de finalitzar el mes en curs, fent-se efectives al mes següent.

AULA D'ESTUDI

A partir de 4t de Primària, els alumnes que es queden a dinar tenen a la seva disposició una aula d’estudi de 14:00 a 15:00, supervisada per un monitor, on poden estudiar, fer deures o treballs sempre que segueixin la normativa de l’espai.

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta