MENJADOR

Per qualsevol incidència de menjador, podeu posar-vos en contacte amb menjador@tecnos.cat o omplint el següent formulari. Tots els canvis s’han d’avisar, com a molt tard, a les 10 del matí.

ELS MENÚS

L’empresa de càtering Gumen s’encarrega del servei de menjador de la nostra escola. Els menús són elaborats per una dietista  perquè siguin equilibrats i adaptats a les necessitats dels nostres alumnes en funció de la seva edat.

El servei de salut escolar del Cap Sant Llàtzer els revisa anualment.

PREUS 20-21

P3 P4 - Batxillerat
Tot el mes 8,78 € / dia 8,40 € / dia
Esporàdic 9,35 € / dia 9,15 € / dia

Quan un nen o una nena no es quedi a dinar es descomptarà, des del primer dia, una part del menú, 3,30 € sempre i quan s’hagi avisat abans de les 10 del matí.

Només s’admetrà un canvi de fixe a esporàdic o a l’inrevés, al trimestre. Caldrà avisar de les modificacions per escrit a secretaria, abans de finalitzar el mes en curs, fent-se efecti ves al mes següent.

AULA D'ESTUDI

A partir de 4t de Primària, els alumnes que es queden a dinar tenen a la seva disposició una aula d’estudi de 14:00 a 15:00, supervisada per un monitor, on poden estudiar, fer deures o treballs sempre que segueixin la normativa de l’espai.

Assistent Virtual
Contacta
Visita Virtual