Tecnos - Escacs

ESCACS

La pràctica dels escacs reuneix un seguit de característiques que afavoreixen l’exercici i desenvolupament de diferents capacitats i habilitats, entre aquestes destaquen les següents:

 • Concentració
 • Raonament
 • Paciència
 • Persistència
 • Creativitat
 • Intuïció
 • Memòria
 • Presa de decisions
 • Motivació
 • Esportivitat
 • Assumpció de responsabilitats
 • Respecte

INSCRIPCIONS

Activitat adreçada als alumnes d’ESO.

PREUS

Dijous de 17 a 18 h.Gratuït

NOTA: És possible que al llarg del curs, les activitats extraescolars es puguin veure afectades pels diferents escenaris relacionats amb la pandèmia en els que ens puguem trobar. En el supòsit que hi hagi algun període de confinament o alguna restricció que no permeti la presencialitat de les extraescolars, aquesta activitat quedarà suspesa.

Assistent Virtual
Contacta
Visita Virtual