Tecnos - Escola de música

ESCOLA DE MÚSICA

L’Escola de Música Tecnos ofereix  un seguit d’activitats extraescolars musicals adreçades a tots els alumnes des de  P4 fins a Batxillerat, en horari de migdia.

Sabem que la música té una gran repercussió en l’aprenentatge global dels nens i nenes, contribueix  al desenvolupament d’ habilitats i actituds, com la concentració, la creativitat, la sensibilitat, el treball col.lectiu i proporciona alts nivells de satisfacció personal.

Una de les nostres prioritats és ensenyar a estimar i a practicar la música als nostres alumnes d’una manera activa, significativa i participativa, oferint una atenció personalitzada a cada nen/a, d’acord amb les seves capacitats, interessos i objectius.

Oferim totes aquestes possibilitats:

  • Instruments des de P4 (piano, violí, guitarra, baix, flauta travessera, bateria…)
  • Instruments amb grup (orquestra de corda, combo…)
  • Cant i coral
  • Sensibilització i llenguatge musical

OPCIONS I PREUS

Sensibilització musical 31 €
Sensibilització musical + 20′ d’instrument92,50 €
Divertimento a la corda:
violí i violoncel
(20′ d’instrument i 1h d’orquestra)
92,50 €
Divertimento a la corda:
violí i violoncel
(20′ d’instrument i 1h d’orquestra) + Sensibilitazió musical
113 €
CoralGratuïta
(si fa activitats musicals)
25 €
(si no fa cap activitat musical)
Llenguatge + 20′ d’instrument87,50 €
Llenguatge + 30′ d’instrument116 €
Instrument 20′75 €
Instrument 30′103 €
Instrument 45′139€
Llenguatge musical36 €
Instrument 20′ +grup instrumental 45′92,50 €
Instrum. 20′ + grup instr. 45′ + lleng. mus.108 €
Instrument 30′ + grup instr. 45 ‘113 €
Instrum. 30′ + grup instr. 45′ + lleng. mus.127,70 €
Divertimento (20′ instr. + 1h orquestra)95,75 €
Divertimento ( 20 ‘+ 1 h orq.) + lleng. musical118 €
Divertimento 30‘ (30′ instr. + 1h orquestra)118 €
Divertimento (30′ instr. + 1h orq.) + lleng. musical136 €
Coral alumnes escola de músicaGratuïta
(si fa activitats musicals)
25 €
(si no fa cap activitat musical)
Cant modern/clàssic 30′115 €
Cant modern/clàssic 45′136 €
Orquestra de corda *31 €
Grup instrumental modern* (4 persones)48,40 €
Llenguatge + 20′ d’instrument87,50 €
Llenguatge + 30′ d’instrument116,40 €
Instrument 30′103 €
Instrument 45′139 €
Llenguatge musical36 €
Instrument 30′ + grup instrumental 45 ‘113 €
Instrum.30′ + grup instr. 45′ + lleng mus. 127,70 €
Divertimento (30′ instr. + 1h orquestra)118 €
Divertimento 30′ + llenguatge musical136 €
Coral alumnes escola de músicaGratuïta
(si fa activitats musicals)
25 €
(si no fa cap activitat musical)
Cant modern/clàssic 30′115 €
Cant modern/clàssic 45′136 €
Orquestra de corda31 €
Grup instrumental (3 persones)61,75 €
Coral adults30 €
Instrument 30 ‘103 €
Llenguatge musical 30′33 €
Instrument 30′ + Llenguatge musical 30′120 €