Tecnos - Escola de música

ESCOLA DE MÚSICA

L’Escola de Música Tecnos ofereix  un seguit d’activitats extraescolars musicals adreçades a tots els alumnes des de  P4 fins a Batxillerat, en horari de migdia.

Sabem que la música té una gran repercussió en l’aprenentatge global dels nens i nenes, contribueix  al desenvolupament d’ habilitats i actituds, com la concentració, la creativitat, la sensibilitat, el treball col.lectiu i proporciona alts nivells de satisfacció personal.

Una de les nostres prioritats és ensenyar a estimar i a practicar la música als nostres alumnes d’una manera activa, significativa i participativa, oferint una atenció personalitzada a cada nen/a, d’acord amb les seves capacitats, interessos i objectius.

Oferim totes aquestes possibilitats:

  • Instruments des de P4 (piano, violí, guitarra, baix, flauta travessera, bateria…)
  • Instruments amb grup (orquestra de corda, combo…)
  • Cant i coral
  • Sensibilització i llenguatge musical

OPCIONS I PREUS

Sensibilització musical 31 €
Sensibilització musical + 20′ d’instrument92,50 €
Divertimento a la corda:
violí i violoncel
(20′ d’instrument i 1h d’orquestra)
92,50 €
Divertimento a la corda:
violí i violoncel
(20′ d’instrument i 1h d’orquestra) + Sensibilitazió musical
113 €
CoralGratuïta
(si fa activitats musicals)
25 €
(si no fa cap activitat musical)
Llenguatge + 20′ d’instrument87,50 €
Llenguatge + 30′ d’instrument116 €
Instrument 20′75 €
Instrument 30′103 €
Instrument 45′139€
Llenguatge musical36 €
Instrument 20′ +grup instrumental 45′92,50 €
Instrum. 20′ + grup instr. 45′ + lleng. mus.108 €
Instrument 30′ + grup instr. 45 ‘113 €
Instrum. 30′ + grup instr. 45′ + lleng. mus.127,70 €
Divertimento (20′ instr. + 1h orquestra)95,75 €
Divertimento ( 20 ‘+ 1 h orq.) + lleng. musical118 €
Divertimento 30‘ (30′ instr. + 1h orquestra)118 €
Divertimento (30′ instr. + 1h orq.) + lleng. musical136 €
Coral alumnes escola de músicaGratuïta
(si fa activitats musicals)
25 €
(si no fa cap activitat musical)
Cant modern/clàssic 30′115 €
Cant modern/clàssic 45′136 €
Orquestra de corda *31 €
Grup instrumental modern* (4 persones)48,40 €
Llenguatge + 20′ d’instrument87,50 €
Llenguatge + 30′ d’instrument116,40 €
Instrument 30′103 €
Instrument 45′139 €
Llenguatge musical36 €
Instrument 30′ + grup instrumental 45 ‘113 €
Instrum.30′ + grup instr. 45′ + lleng mus. 127,70 €
Divertimento (30′ instr. + 1h orquestra)118 €
Divertimento 30′ + llenguatge musical136 €
Coral alumnes escola de músicaGratuïta
(si fa activitats musicals)
25 €
(si no fa cap activitat musical)
Cant modern/clàssic 30′115 €
Cant modern/clàssic 45′136 €
Orquestra de corda31 €
Grup instrumental (3 persones)61,75 €
Coral adults30 €
Instrument 30 ‘103 €
Llenguatge musical 30′33 €
Instrument 30′ + Llenguatge musical 30′120 €

NOTA: És possible que al llarg del curs, les activitats extraescolars es puguin veure afectades pels diferents escenaris relacionats amb la pandèmia en els que ens puguem trobar. En el supòsit que hi hagi algun període de confinament o alguna restricció que no permeti la presencialitat de les extraescolars, aquesta activitat seguirà funcionant en format virtual.