Tecnos - Escola d'idiomes

ESCOLA D'IDIOMES

A I4, I5 i Kids és el millor moment per aprendre anglès perquè tenen la capacitat d’interioritzar l’idioma de manera natural.

L’alumne assolirà els coneixements bàsics de la llengua en àrees del seu entorn o interès -el temps, la roba, l’esbarjo i el menjar- i articularà mots i expressions dins d’un context determinat.

Tot el que fem a l’etapa Kids dóna una bona base perquè a partir d’aquí puguin construir el seu coneixement de l’anglès en l’etapa Juniors.

L’etapa comprèn els nivells I4, I5 i Kids. Potenciem la gran capacitat de comprensió oral alhora que introduïm vocabulari del seu interès. El pla d’estudis FIAC és ric en sons i elements visuals que ajuden a mantenir l’atenció dels nens i garanteix el treball de tots els sentits.

A partir dels 7 anys, quan comencen l’etapa Junior desenvolupem la seva autonomia perquè es comuniquin en anglès amb confiança i espontaneïtat.

Donem una gran importància a la lectura tant a classe com a casa. Els aspectes gramaticals es veuen, però sempre d’un forma implícita, és a dir, sense analitzar estructures.

L’etapa Juniors és la base perquè en l’etapa Teens els alumnes puguin treballar l’anglès des d’un punt de vista més formal.

L’etapa comprèn els nivells Junior A, B, C i D. Es pot assolir en 4 cursos acadèmics.

El professorat és especialista en l’ensenyament dels més petits. A les classes creem un ambient totalment en anglès perquè l’idioma esdevingui un fet natural.

Els preparem per a les situacions quotidianes en què necessitaran l’anglès: aprovar els exàmens de l’escola, preparar-se per a la universitat, viatjar a altres països, comunicar-se amb joves d’altres cultures, accedir a una feina… Donem una base sòlida de gramàtica però l’orientació de les classes és comunicativa i es posa un especial èmfasi en la pràctica de l’expressió oral i la comprensió de l’anglès.

Fiac idiomes
Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta