Tecnos - Teatre

TEATRE

La interpretació és una activitat creativa que ens enriqueix, ens completa i ens fa créixer. Des del joc, ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos amb més fluïdesa i a relacionar-nos amb més encert amb el món que ens envolta.

Grup de teatre d'ESO i Batxillerat

Preparació d’una peça teatral per presentar durant la cerimònia d’entrega de premis del Vaixell de Paper al voltant de la data de Sant Jordi.

La peça que pot ser o no de creació pròpia,  anirà vinculada a un projecte anual similar al plantejat enaltres cursos (La tempesta / Unes eleccions…). Més enllà de treballar les competències que s’exerciten en l’assaig i exercici del teatre (creativitat, confiança en un mateix, expressió oral,…), el projecte buscarà  l’actualitat, revisitar la història, plantejar-se reptes (cantar, ballar,…), treballar amb noves tecnologies o nous llenguatges teatrals, etc.

INSCRIPCIONS

PREUS

Dimarts migdia 1 h17,50 € / mes

NOTA: És possible que al llarg del curs, les activitats extraescolars es puguin veure afectades pels diferents escenaris relacionats amb la pandèmia en els que ens puguem trobar. En el supòsit que hi hagi algun període de confinament o alguna restricció que no permeti la presencialitat de les extraescolars, aquesta activitat quedarà suspesa i no es cobrarà mentre duri la fase de confinament.

Assistent Virtual
Contacta
Visita Virtual