PER QUÈ LA TECNOS?

PERQUÈ TREBALLEM CONJUNTAMENT FAMÍLIA I ESCOLA

Perquè som una cooperativa i trametem valors cooperatius

Perquè som una escola catalana amb objectius plurilingües amplis

Perquè sumem amistats i fem pinya

Som una escola familiar i acollidora, de tracte proper i individualitzat a l’alumnat i a les famílies.

Perquè veiem els infants i joves com a protagonistes de l’aprenentatge

Incentivem l’esforç i el gust per la feina ben feta.

Perquè teixim ciutat i país

Formem persones capaces, crítiques, responsables, respectuoses, compromeses i solidàries.

Perquè amb una bona formació i orientació, fem costat als infants i joves en la consecució dels seus reptes.

Treballem conjuntament família i escola

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta