PER QUÈ LA TECNOS?

PERQUÈ TREBALLEM JUNTS FAMÍLIA I ESCOLA

Perquè som una cooperativa i trametem valors cooperatius

Perquè som una escola catalana amb objectius plurilingües amplis

Perquè sumem amics i fem pinya

Som una escola familiar i acollidora, de tracte proper i individualitzat als alumnes i a les famílies.

Perquè veiem els infants i joves com a protagonistes de l’aprenentatge

Incentivem l’esforç i el gust per la feina ben feta.

Perquè teixim ciutat i país

Formem ciutadans capaços, crítics, responsables, respectuosos, compromesos i solidaris.

Perquè els bons resultats a nivell personal i acadèmic ens avalen.