IDEARI

10 PUNTS CLAU

  • Vocació social
  • Compromís
  • Cooperativisme
  • Treball en equip

Respecte per les diferents concepcions filosòfiques del món i de la vida.

Cultura religiosa per a tots.

Reconeixement i acceptació de la diversitat.

  • Usem el català com a llengua vehicular.
  • Garatim el domini del castellà i l’anglès.
  • Oferim una segona llengua estrangera.

NO al llenguatge i als rols sexistes.

SÍ a la igualtat de drets i deures.

Diàleg, tolerància i esperit crític.

Pensar i actuar en llibertat en harmonia amb la responsabilitat.

Valoració positiva de l’esforç com a font del gust per la feina ben feta.

Reduir, reutilitzar i reciclar recursos materials i energètics.

XEST, ESCOLA VERDA, EcoTecnos

Relacions humanes positives: respecte, diàleg, tolerància, solidaritat, llibertat i democràcia.

Desenvolupament global de la persona: cultura, salut, equilibri emocional, convivència, atenció a la diversitat i creativitat.

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta