PROJECTE TAC

Tecnologia de l'aprenentatge i el coneixement

PROJECTE TAC

Adaptant-nos als canvis…

Entenem que l’Escola ha d’intentar donar resposta a l’aparició constant de  noves tecologies modificant i introduint eines i estratègies per adaptar-se a aquest món que evoluciona molt ràpidament.

Ser competent digitament ja no es planteja com una repte de futur, si no com una necessitat actual.

La incorporació plena de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a l’educació passa per aspectes d’infraestructures d’aules i de connectivitats, per la formació del professorat que serà qui podrà treure el profit pedagògic que ens brinden, i per posar a l’abast dels infants i joves recursos i eines adequats a cada edat. 

La TECNOS ha estat sempre sensible a les necessitats canviants i als recursos tecnològics que ens poden ajudar a satisfer aquestes necessitats, sense presses ni oblidant allò que l’experiència ens ha demostat que funciona.

Al llarg dels anys, hem anat invertint molts recursos en aquest camp però sempre d’una forma reflexiva i assegurant-nos que allò que incorporavem seria útil. Per això, actualment, diposem d’una bona infraestructura: projectors a totes les aules, xarxes wifi, ordinadors de diferents tipus, lectors de documents, diversos tipus de tauletes, impresora 3D, robots (Bee bots, Dash and Dot…), sensors, càmeres de fotografiar i de vídeo, croma… I naturalment programari adequat per a tots aquests dispositius.

A vegades però, més que disposar de l’útim enginy aparegut al mercat del que es tracta és de tenir curiositat per estar al dia i saber què ens aporten de nou i si realment valen la pena.

Per nosaltres les TAC són una matèria instrumental més, com la llengua i les matemàtiques que ens serveixen per aprendre i treballar en tots els altres àmbits. L’alfabetització digital forma part del nostre dia a dia i ens la trobem de forma transversal en la majoria d’activitats que fem.

La competència digital implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per al desenvolupament i benestar personal, per a l’aprenentatge, per a la feina, per a l’oci i per a la participació en la societat.

Gestió de dispositius i aplicacions digitals
  • Maneig, configuració i manteniment dels dispositius i el programari que es fa servir a l'escola.
Alfabetització digital
  • Alfabetització en el tractament de la informació i les dades, la comunicació, la col·laboració, la creació de continguts digitals, la programació i el pensament computacional, la resolució de problemes i l'educació mediàtica.
Seguretat
  • Competències relacionades amb la ciberseguretat i el benestar digital, hàbits d'ús segur, saludable i sostenible.
Ciutadania digital
  • Privacitat, propietat intel·lectual, civisme, identitat digital, sentit crític i ús responsable de les tecnologies.
Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta