EDUCACIÓ INFANTIL

DE 3 A 6 ANYS

Iniciar l’escola és una nova experiència que l’equip de mestres cuidem perquè el nen se senti ben acollit i segur. Afavorim una ACOLLIDA càlida oferint els recursos per facilitar-ne el procés: conèixer la mestra, els nous companys, els especialistes i l’entorn abans de començar el curs.

Ens sentim com UNA GRAN FAMÍLIA! Projectes com l’apadrinament entre  petits i grans fa que es creïn llaços d’afecte i vincles molt especials entre ells.

L’infant és el PROTAGONISTA  del procés educatiu. Amb els ESPAIS D’APRENENTATGE facilitem el desenvolupament de les capacitats que han d’assolir els infants d’aquesta etapa. Amb la tria de l’espai, s’estimula l’autonomia i la iniciativa. L’agrupament de nens i nenes de diferents edats (3, 4 i 5 anys) implica l’aprenentatge de la convivència.

Comptem amb el suport del departament de PSICOLOGIA per una DETECCIÓ i ATENCIÓ PRIMERENCA en els infants. Així com una LOGOPEDA que fa un seguiment dels alumnes.

Cada dia els nois i noies del servei cooperatiu de secundària pelen i tallen la fruita perquè els nens i nenes d’infantil esmorzin.

Tecnos Infantil

MIL I UN LLENGUATGES

PER ENTENDRE EL MÓN

Ens mouen les emocions: ens descobrim, ens escoltem, ens ajudem, col·laborem i fem amics.

Tecnos Infantil - Fem amics

Som música: cantem, ballem, toquem i, sobretot, gaudim amb la música.

Tecnos Infantil - Música

Des de P3 vetllem pel coneixement i domini de totes les llengües curriculars. El català és la llengua vehicular d’aprenentatge acompanyat del CASTELLÀ i l’ANGLÈS.

Tecnos Infantil - Anglès

La matemàtica ens envolta. Sabem què diuen els nombres, les línies… Afrontem reptes.

Tecnos Infantil - Matemàtiques

El treball per PROJECTES ens permet participar, prendre decisions, fer preguntes, elaborar respostes i experimentar en un entorn real i contextualitzat. Creiem en les capacitats pròpies dels nens, que són diverses i molt enriquidores.

Tecnos Infantil

JUGANT desenvolupem la imaginació, la creativitat, resolem conflictes, provem desafiaments, noves situacions,…

Tecnos Infantil - Joc

La CREATIVITAT és una eina imprescindible per ajudar als nens a viure en una època de transformacions contínues. Provar, buscar altres maneres de resoldre, construir, deconstruir, transformar, imaginar, crear i arriscar-se. En un context, artístic, matemàtic o científic, la creativat els permet ser més flexibles, adaptables, empàtics, tenir bones actituds davant els canvis i saber actuar en l’entorn.

Tecnos Infantil - Creativitat

Realitzem activitats que responen a diferents interessos i permeten treballar de manera variada dins l’aula: en petits grups, grup reduït, de forma individual, amb dues mestres a l’aula, etc.

Tecnos Infantil - Treball en grup
Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta