EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DE 6 A 12 ANYS

La Primària és el moment de recollir els fruits de tot l’esforç que les famílies han esmerçat en l’Educació Infantil i és temps de veure, encara de lluny,  l’efervescència que es viu a la Secundària. Per tot això, Tecnos ajuda a les famílies a gaudir i viure amb plenitud aquest moment tan gratificant a la vida dels seus fills.

MULTIDOCÈNCIA

Els nens i nenes de primària de la Tecnos reben un seguiment molt individualitzat, personalitzat i intensiu gràcies a moltes accions, una de les quals consisteix en intervenir dos professionals a l’aula, durant moltes hores, al llarg de la setmana.

La multidocència, també, és un instrument que ens permet tirar projectes cabdals endavant:

Apostem per treballar l’escriptura com una eina instrumental i transversal de qualsevol àrea. En un context real i significatiu, l’escriptura esdevé un objectiu bàsic i essencial d’aprenentatge al llarg de tota l’etapa.

Projecte TAC per la competència digital: TIC, programació i robòtica.

Contemplem un treball molt focalitzat en l’aprenentatge de les noves tecnologies però, alhora, al servei de qualsevol àrea que pugui necessitar eines, coneixements o recursos digitals per aprofundir, millorar i aconseguir els objectius propis de la matèria d’estudi.

Acompanyem els nostres alumnes perquè facin un bon ús de les eines TAC i els dotem de mecanismes de protecció i seguretat davant aquest món/àmbit/entorn tan potent i present en tota la nostra realitat.

Oferim als nens i nenes un aprenentatge matemàtic basat en una didàctica molt ben dissenyada i actualitzada per aconseguir una bona competència matemàtica. La vivenciació, la manipulació, la simbolització i tots els altres estadis necessaris per adquirir una bona competència, els fem presents en el treball a l’aula.

Desvetllem als nostres alumnes la implicació necessària en la nostra societat per part de tots els ciutadans. Ho realitzem a través del treball interdisciplinar basat en projectes. L’eix vertebrador d’aquesta projectes són temes ben actuals i reals que ens demana el nostre món natural o social.

Potenciem la cultura artística, tant en la vessant visual i plàstica com en la de música i dansa. Les múltiples i variades activitats en aquest àmbit desenvolupen totes les seves habilitats tan bàsiques i fonamentals per una bona educació integral de cada un dels nostres infants.

Tecnos Primària

e-TWINNING

Cerquem relacions amb alumnes d’escoles extrangeres per crear espais on la pràctica de l’anglès s’esdevingui real i significativa. Aquest tipus de projecte fa que la competència comunicativa dels nostres alumnes arribi a l’autèntica. La interacció amb altres nens a distància propicia una necessitat de comunicació que els infants viuen amb molta i·lusió i entusiasme.

eTwinning

APADRINAMENT

Enfortim els vincles emocionals i efectius entre els nostres alumnes de tota l’escola. A primària, el Grup dels Grans (4t, 5è i 6è) tenen un fillol de l’etapa d’Infantil amb el que comparteixen moments i activitats per conèixer-se, ajudar-se i compartir infinitat d’emocions i experiències.

Tecnos Primària - Apadrinament

TUTORIA INDIVIDUAL

Promovem una relació molt estreta i constant per part de cada tutor de primària amb els seus alumnes en tot moment i, a més, cada setmana es realitza en un espai temporal ben programat. El grau de coneixement i, en conseqüència, el grau d’acompanyament que fan els mestres-tutors contribueix a un desenvolupament personal dels infants òptim i falicitador d’una bona educació integral.

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Prioritzem l’educació emocional com la peça clau i bàsica perquè els infants esdevinguin persones satisfetes amb la seva vida i que siguin capaces de contribuir a fer un món millor. Tenir un bon coneixement d’un mateix, saber establir relacions sanes, equilibrades i riques, així com aprendre a conviure en societat de forma generosa i constructiva són aspectes que s’aconsegueixen a través de la pràctica d’activitats i a través de compartir dinàmiques de reflexió i discusió de valors i emcions, tan individuals com socials.

OBERTS A LA CIUTAT

Teixim ciutat i ens involucrem en les necessitats socials deTerrassa. Els nens i nenes de primària viuen de primera mà la realitat dels avis i àvies a diferents residències i de la gent desvalguda d’aliments i altres productes de primera necessitat.  Participen de projectes i iniciatives solidàries per reduir el malestar social que hi ha present en el seu municipi.

  • Avis de Sant Llàtzer
  • CMIAT
  • Avis del Vapor
  • El Rebost
Tecnos Primària - El Rebost
Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta