EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DE 12 A 16 ANYS

L’etapa de secundària (ESO) abasta dels 12 als 16 anys. Aquests darrers cursos d’ensenyament obligatori són de gran importància per adquirir els hàbits de treball, la manera d’afrontar els reptes, la il·lusió per la feina ben feta i una bona colla de coneixements.

Cal, a més, gaudir d’un bon acompanyament tant per part de les famílies com per part de tot l’entorn educatiu. Som amb els nostres joves, els guiem i els acompanyem perquè puguin afrontar tots els canvis que els esperen amb una bona predisposició i un bon bagatge intel·lectual i personal.

TRANSFORMEM LA SECUNDÀRIA

A cada curs d’ESO, els alumnes participen, com a mínim, en una activitat d’aprenentatge i servei. L’aprenentatge i servei és una metodologia amb la qual els nois i noies, a través de fer un servei a la comunitat, aprenen diversos continguts, a més d’adquirir habilitats personals i socials molt importants.

A 1r d’ESO, l’activitat de servei es fa amb els grups de gent gran de la Creu Roja, a 2n d’ESO col·laboren amb l’ONCE amb la creació de contes tàctils i organitzen també la cursa solidària per recaptar diners per a Save the Children. El 3r curs d’ESO dedica l’APS a col·laborar amb les donacions al Banc de Sang. Els alumnes de 4t participen en el repartiment de roses a persones que es troben soles tot col·laborant amb la Creu Roja i també organitzen intercanvis i sortides amb els usuaris de l’organització Prou Barreres.

L’escola som tots i totes. A cadascú li pertoquen tasques diferents, però és bo que tots tinguem coneixença i participem del dia a dia de l’escola. En grups de diferents nivells de l’ESO, els alumnes participen de forma cíclica i cooperativa en serveis a l’escola: col·laborar a pelar fruita per l’esmorzar dels més petits i ajudar amb l’esmorzar dels més grans, recollir i publicar les dades meteorològiques, ajudar a les tasques de manteniment general i informàtica i fer una tria de les notícies del dia més rellevants per compartir-les amb tots els companys de l’escola.

Durant tot el curs, a les tardes, els alumnes d’ESO desenvoluparan un seguit de projectes d’àmbit. L’aprenentatge basat en aquesta metodologia és un enriquiment per a l’aprenentatge perquè permet treballar, aprendre i consolidar, a més dels coneixements propis d’un àmbit (social, natural, lingüístic…), un munt d’habilitats i també valors que tots necessitem treballar (autonomia personal, treball en equip,….).

Les matèries instrumentals (llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana i matemàtiques) es treballen a l’escola separant les dues línies en tres grups homogenis, de manera que, sent menys alumnes a l’aula s’hi pot oferir molta més atenció personal i personallitzada.

Amb la tercera llengua obligatòria de l’escola, l’anglès, els alumnes també es distribueixen en tres grups, però en aquest cas es fan segons el nivell de coneixement d’aquesta llengua. Així podem aprofitar molt més la base de cadascú i empènyer cada alumne cap al màxim que pot assolir.

Des del curs 2017-18 som centre autoritzat per realitzar l’Oxford Test of English. Es tracta d’un test que:

  • Està reconegut externament per institucions educatives i certificat per la Universitat d’Oxford.
  • Examina les quatre competències (Reading, Listening, Speaking i Writing) en només dues hores.
  • L’examen consta de diversos mòduls que es poden realitzar en qualsevol ordre i combinació.
  • Es poden repetir els mòduls de manera individual i l’informe sempre mostrarà l’últim resultat.
  • Els escenaris de tasques repliquen l’ús del llenguatge habitual de la vida real en àmbits socials, laborals o acadèmics, com per exemple, deixar un missatge de veu o respondre un correu electrònic.
  • Es pot aconseguir un certificat de nivell A2, B1 o B2.

Participa! és tan sols un canal de comunicació del qual disposen els alumnes quan volen dir, demanar, felicitar, suggerir o denunciar qualsevol fet des de l’anonimat. Distribuïdes per diferents espais de l’escola hi ha bústies de Participa!, on poden deixar les seves missives. Els alumnes que els representen al consell escolar són els encarregats d’obrir i gestionar les bústies i fer arribar les notificacions a qui correspongui. Aquests representants dels alumnes disposen d’una cartellera per informar de les seves gestions a la resta de companys.

Els alumnes d’ESO i batxillerat poden crear cooperatives de lliure adhesió que realitzin activitats econòmiques emmarcades dins de les necessitats de la comunitat educativa. Són els mateixos alumnes qui, sota la tutorització del professorat, gestionen, democràticament, la seva cooperativa, elegint els càrrecs, elaborant els estatuts i desenvolupant les activitats productives o de serveis corresponents. Una part dels beneficis obtinguts es destina a entitats solidàries.

Els alumnes de 3r d’ESO tenen la possibilitat de realitzar un intercanvi que té la llengua anglesa com a mitjà de comunicació amb alumnes d’una escola de europea. Els alumnes de l’escola amb qui es fa l’intercanvi són acollits durant uns dies a casa dels alumnes catalans, i després es fa a l’inrevés. És sempre una experiència intensa i interessant en la qual els nois i noies, a més de practicar i millorar la parla anglesa, coneixen altres realitats molt enriquidores.

Reconeixem en el plaer per la lectura un gran valor personal, social i intel·lectual. Per això, a més de fer les lectures prescriptives a les àrees de llengües, cada dia tots els alumnes i professors de l’escola tenim mitja hora  per llegir tranquil·lament la lectura que a cadascú li vingui més de gust.

A més, un cop per setmana, a l’hora del pati, qui ho vulgui pot anar al Club de Lectura a comentar llibres, demanar-ne en préstec o intercanviar-ne amb altres companys.

Molt sovint, i des de diversos àmbits, els alumnes participen en projectes e-twinning. Són projectes comuns que es fan amb alumnes d’altres escoles d’Europa. Aquest tipus de projectes porten implícits molts aprenentages: llengua anglesa i competència digital, a banda del tema que explícitament es treballi en el projecte. A més, enriqueix els participants a nivell personal fent xarxa i obrint fronteres a la ment i al cor.

Són ja una tradició amb més de trenta anys de carrera a l’escola. Les classes s’aturen durant tres dies i s’ofereixen als alumnes un ventall ampli i divers de xerrades a càrrec d’experts i tot un seguit de tallers artístics, esportius, etc. Els alumnes trien les xerrades i els tallers segons els seus interessos i així complementen la seva formació molt més enllà del currículum establert.

El programa del Batxillerat Dual ofereix la possibilitat d’obtenir la doble titulació del Batxillerat català i el High School Diploma estatunidenc. Els continguts del títol nord-americà s’obtenen, en un 75%, a partir de la convalidació dels estudis catalans realitzats de forma presencial i el 25% restant prové de matèries nord-americanes que es cursen en una plataforma virtual: Anglès, Història i Economia dels EUA i diverses optatives. La metodologia utilitzada implica un treball específic de l’anglès, les competències digitals i l’autonomia i maduresa personal.

Tecnos Secundària
Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta