Eleccions al Consell Escolar

28 DE NOVEMBRE ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Convocades les eleccions per renovar la meitat dels membres del Consell escolar.

El Consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa. La seva funció principal és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Està format per representants de les famílies, dels alumnes, del personal d’administració i serveis, dels mestres i de la titularitat del centre.

Es reuneix unes tres vegades a l’any.

Calendari electoral.

Més informació als següents web de la generalitat: