Estrenem nova pàgina web!

Aquest curs, hem renovat completament la pàgina web. Volem que sigui un espai dinàmic i que estigui sempre actualitzat perquè pugui ser útil per a tothom.

 

Bàsicament, té dues funcions:

  • Per un costat, és la carta de presentació de l’escola a l’exterior.
  • Per l’altre, és un canal d’informació per a tota la comunitat educativa.

Basant-nos en aquests dos objectius, estrenem el nou portal web on podeu trobar continguts estàtics que no canviaran al llarg del curs però que permeten conèixer de més a prop l’escola:

l’ideari, la història, el projecte educatiu, les línies de treball de cada etapa, les revistes publicades… També hi trobareu apartats més funcionals com ara l’agenda, les adreces de correu electrònic per contactar amb els tutors, els menús, l’oferta d’activitats extraescolars amb els enllaços per fer les inscripcions, les butlletes que empleneu de forma més habitual…

 

A més a més, hi ha seccions dinàmiques, amb notícies importants de l’escola i enllaços a les xarxes socials que permeten fer un seguiment del dia a dia a la Tecnos. La galeria de fotografies seguirà funcionant amb una contrasenya, per tant, aquest apartat no serà públic.

 

Una part de la pàgina web que es vol potenciar és la que inclou els documents de centre. La Llei de transparència aprovada pel Parlament  de Catalunya ens demana que fem públics alguns documents de centre, degudament actualitzats, com són el projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament, els criteris de promoció de curs…

Ens vols conèixer?
T'enseyo l'escola
Contacta